Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Kiedy górnik musi odpracować L4...

Kategoria: Emerytury i renty
Utworzone: poniedziałek, 19 marca 2012

Czy osoba, która choruje poniżej 35 dni w roku nie musi tego okresu odrabiać przechodząc na emeryturę?

fot. Kajetan Berezowski Na pytania odpowiada Anna Sobańska-Waćko, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do końca 2008r., do okresów tej pracy górniczej uprawniającej do przejścia na emeryturę górniczą bez względu na wiek zaliczało się:

• okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do/z pracy lub spowodowanej chorobą zawodową, za które wypłacone zostało wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne,

• inne okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy - w wymiarze do 35 dni w roku kalendarzowym.

W obu przypadkach okresy te muszą być bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią oraz musiały przypadać w trakcie trwania stosunku pracy. Okresy urlopu górniczego do 5 lat oraz świadczenia górniczego - do 3 lat, okresy czasowego oddelegowania do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, KGHM Polska Miedź, oddziale jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, okręgowych stacjach ratownictwa górniczego - bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Natomiast obecnie, po nowelizacji przepisów, która obowiązuje od 2007 r. górnik, który chce przejść na emeryturę bez względu na wiek musi udowodnić 25 lat pracy górniczej, do których oprócz okresów pracy pod ziemią uwzględnia się:

• okresy niezdolności do pracy z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej, za które wypłacone zostało wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne - przypadające w trakcie trwania stosunku pracy,

• okresy czasowego oddelegowania do zawodowego pogotowia ratowniczego w Centralnej Stacji ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu, KGHM Polska Miedź S.A. - Oddziale jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie, okręgowych stacjach ratownictwa górniczego, bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną pod ziemią stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań obowiązujących do końca 2008 r., nowe przepisy nie pozwalają zatem zaliczać do 25-letniego stażu pracy górniczej okresów niezdolności do pracy spowodowanych wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, jak również innych okresów zwolnień chorobowych do 35 dni w roku kalendarzowym, za które wypłacono świadczenia chorobowe.

Należy dodać, że okresy niezdolności do pracy powyżej 35 dni w roku kalendarzowym, niezwiązane z wypadkiem przy pracy, nigdy nie były uwzględniane do stażu górniczego.

Tak więc górnik, który chce obecnie przejść na emeryturę górniczą bez względu na wiek, nie może do stażu górniczego zaliczyć żadnych okresów niezdolności do pracy, z wyjątkiem tych, które wynikają z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej - innymi słowy musi te zwolnienia odpracować.

Najczęściej czytane

Komu i jaki deputat węglowy?

wtorek, 7 lutego 2012

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego czytaj całość

Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

wtorek, 24 kwietnia 2012

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na czytaj całość

Kiedy górnik musi odpracować L4...

poniedziałek, 19 marca 2012

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do czytaj całość

Medale na górniczym mundurze

niedziela, 27 grudnia 2009

Mundur górniczy to nie choinka, na której wiesza się cacka według własnego upodobania. W tym przypadku z gustami czytaj całość

Praca równorzędna

czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad czytaj całość

Wyższy przelicznik tylko dla górników

piątek, 3 lutego 2012

Przy obliczaniu wysokości emerytury na dotychczasowych zasadach okresy składkowe mnoży się przez współczynnik 1,3 czytaj całość

Odrabianie chorobowego

piątek, 11 maja 2012

Jeśli jakiś okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmował zarówno dni powszednie jak i soboty czytaj całość

Jak obliczyć swoje świadczenie

piątek, 1 marca 2013

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z czytaj całość