Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Do pobrania

Nazwa Opis Pobierz
Action Plan for Coal 2014 Action Plan for Coal 2014

Memorandum Euracoal i CEEP dla Komisji Europejskiej wręczone w Parlamencie Europejskim w Bruskeli podczas
Europejskiego Stołu Węglowego 19 marca 2014 r. (oryginalny dokument w jęz. angielskim).

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie
przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

Projekt ustawy Projekt ustawy

Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2011 r.

Ustawa Ustawa

Ustawa budżetowa na rok 2011 z 20 stycznia 2011 r. - podpisana przez Prezydenta RP w dniu 01.02.2011 r.

Obwieszczenie Obwieszczenie

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin górniczych

Obwieszczenie Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II
z 2010 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 r. z dnia
25 stycznia 2011 r.

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach
górniczych

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób
kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w
podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r.w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed
zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej
przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla
w naturze oraz rent wyrównawczych z dnia 27 czerwca 2008 r.

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych z dnia
10 czerwca 2010 r.

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (tekst jednolity)

Ustawa Ustawa

Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Dokument Dokument

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009
r.

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych

Rozporzązdenie Rozporzązdenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie dotacji
przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy
- Prawo ochrony środowiska

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji
przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dotacji dla górnictwa soli, rud
cynku i ołowiu

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2003-2006

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2003-2006

Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2003-2006

Dokument Dokument

Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

Ustawa Ustawa Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób
uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Wydawnictwo Górnicze Wydawnictwo Górnicze

Winieta

Wiadomości Górnicze Wiadomości Górnicze

Winieta

Budownictwo Górnicze i Tunelowe Budownictwo Górnicze i Tunelowe

Winieta

Karbo Karbo

Winieta

Trybuna Górnicza Trybuna Górnicza

Winieta

Wydawnictwo Górnicze Wydawnictwo Górnicze

Winieta

Trybuna Górnicza Trybuna Górnicza

Winieta

nettg.pl nettg.pl

Winieta

nettg.pl nettg.pl

Winieta

7x jazda z rannym 7x jazda z rannym

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

6x jazda osobista 6x jazda osobista

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

5x klatka wolna 5x klatka wolna

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

4+4x rewizja szybu 4+4x rewizja szybu

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

4+1x koniec jazdy ludzi 4+1x koniec jazdy ludzi

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

4x jazda ludzi 4x jazda ludzi

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.