Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Do pobrania

Podgląd Typ Nazwa Opis Pobierz
brak podglądu Action Plan for Coal 2014 Action Plan for Coal 2014

Memorandum Euracoal i CEEP dla Komisji Europejskiej wręczone w Parlamencie Europejskim w Bruskeli podczas
Europejskiego Stołu Węglowego 19 marca 2014 r. (oryginalny dokument w jęz. angielskim).

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie
przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w zakładach górniczych

brak podglądu Projekt ustawy Projekt ustawy

Projekt ustawy budżetowej na rok 2012 uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 6 grudnia 2011 r.

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa budżetowa na rok 2011 z 20 stycznia 2011 r. - podpisana przez Prezydenta RP w dniu 01.02.2011 r.

brak podglądu Obwieszczenie Obwieszczenie

Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin górniczych

brak podglądu Obwieszczenie Obwieszczenie

Obwieszczenie w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II
z 2010 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2011 r. z dnia
25 stycznia 2011 r.

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach
górniczych

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od osób
kierownictwa oraz specjalistów wykonujących czynności w zakresie ratownictwa górniczego, zatrudnionych w
podmiotach zawodowo trudniących się wykonywaniem czynności w zakresie ratownictwa górniczego

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2002 r.w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz
specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie dotacji budżetowej na finansowanie zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed
zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i wykorzystania dotacji budżetowej
przeznaczonej na finansowanie ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla, bezpłatnego węgla
w naturze oraz rent wyrównawczych z dnia 27 czerwca 2008 r.

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na dofinansowanie do inwestycji początkowych z dnia
10 czerwca 2010 r.

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 17 lutego 2006 r. o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. (tekst jednolity)

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

brak podglądu Dokument Dokument

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009
r.

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych

brak podglądu Rozporzązdenie Rozporzązdenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie dotacji
przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki oraz ustawy
- Prawo ochrony środowiska

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 października 2003 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie dotacji
przeznaczonej dla górnictwa soli, rud cynku i ołowiu

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ratownictwa górniczego

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2004 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

brak podglądu Rozporządzenie Rozporządzenie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie dotacji dla górnictwa soli, rud
cynku i ołowiu

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2003-2006

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2003-2006

brak podglądu Ustawa Ustawa

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach
2003-2006

brak podglądu Dokument Dokument

Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015

brak podglądu Ustawa Ustawa Ustawa z dnia 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób
uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych
Wydawnictwo Górnicze Wydawnictwo Górnicze

Winieta

brak podglądu Wydawnictwo Górnicze Wydawnictwo Górnicze

Winieta

nettg.pl nettg.pl

Winieta

brak podglądu nettg.pl nettg.pl

Winieta

Trybuna Górnicza Trybuna Górnicza

Winieta

brak podglądu Trybuna Górnicza Trybuna Górnicza

Winieta

Wiadomości Górnicze Wiadomości Górnicze

Winieta

Budownictwo Górnicze i Tunelowe Budownictwo Górnicze i Tunelowe

Winieta

Karbo Karbo

Winieta

brak podglądu 7x jazda z rannym 7x jazda z rannym

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

brak podglądu 6x jazda osobista 6x jazda osobista

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

brak podglądu 5x klatka wolna 5x klatka wolna

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

brak podglądu 4+4x rewizja szybu 4+4x rewizja szybu

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

brak podglądu 4+1x koniec jazdy ludzi 4+1x koniec jazdy ludzi

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.

brak podglądu 4x jazda ludzi 4x jazda ludzi

Sygnały używane przed jazdą klatką szybową w kopalniach.