Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Uszczerbek na zdrowiu

Kategoria: Pomoc społeczna
Utworzone: piątek, 1 marca 2013

Trzy lata temu przeszedłem na emeryturę. Podczas badań końcowych wykryto u mnie pylicę. Podczas badań w poradni chorób zawodowych w 2005 r. potwierdzono wcześniejszą diagnozę. Złożyłem do ZUS wniosek o wypłatę odszkodowania i o rentę z tytułu choroby zawodowej. ZUS przyznał mi jednorazowo 10 proc. z tytułu uszczerbku na zdrowiu i oddalił wniosek o rentę zawodową ze względu na dobry stan zdrowia. Teraz mój stan zdrowia wyraźnie się pogorszył. Mam na to stosowne dokumenty. Czy mogę ponownie wystąpić do ZUS o przyznanie dodatkowego odszkodowania i renty z tytułu choroby zawodowej? Jacek W. z Katowic.
Na pytania czytelników odpowiada Anna Sobańska-Waćko, rzecznik oddziału ZUS w Chorzowie

W obowiązujących przepisach prawnych nie ma przeszkód w staraniu się o zwiększenie przyznanego jednorazowego odszkodowania na skutek pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego.

Jeżeli Czytelnik uzna, że stan zdrowia, wskutek choroby zawodowej uległ pogorszeniu, może zwrócić się do właściwej jednostki ZUS z wnioskiem o zwiększenie jednorazowego odszkodowania. Do wniosku należy dołączyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia. Zakład skieruje Czytelnika na badanie do lekarza orzecznika, który na podstawie bezpośredniego badania i posiadanej dokumentacji medycznej oraz dokumentacji dotyczącej choroby zawodowej ustala stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu oraz jego związek z chorobą zawodową.

Następnie wydaje on orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, w którym ustala w procentach stopień tego uszczerbku oraz jego związek z chorobą zawodową. Lecz zwiększenie jednorazowego odszkodowania jest możliwe dopiero wtedy, gdy uszczerbek na zdrowiu wskutek choroby zawodowej, który był podstawą przyznania odszkodowania, ulegnie zwiększeniu, co najmniej o 10 punktów procentowych. Jeśli więc pierwotnie lekarz orzekł 10 proc. uszczerbku na zdrowiu, to, żeby możliwe było otrzymanie zwiększonego odszkodowania, konieczne jest stwierdzenie stopnia uszczerbku na zdrowiu na poziomie, co najmniej 20 proc. Wówczas ubezpieczony za każdy procent uszczerbku na zdrowiu, przewyższający procent, według którego ustalone było odszkodowanie, otrzyma 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Nie ma również żadnych przeszkód w kwestii ponownego starania się o rentę z tytułu choroby zawodowej. Można składać wniosek w tej sprawie. Podstawą do przyznania prawa do takiej renty będzie również orzeczenie lekarza orzecznika stwierdzające niezdolność do pracy w związku z chorobą zawodową.

Najczęściej czytane

Komu i jaki deputat węglowy?

wtorek, 7 lutego 2012

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego czytaj całość

Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

wtorek, 24 kwietnia 2012

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na czytaj całość

Kiedy górnik musi odpracować L4...

poniedziałek, 19 marca 2012

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do czytaj całość

Medale na górniczym mundurze

niedziela, 27 grudnia 2009

Mundur górniczy to nie choinka, na której wiesza się cacka według własnego upodobania. W tym przypadku z gustami czytaj całość

Praca równorzędna

czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad czytaj całość

Wyższy przelicznik tylko dla górników

piątek, 3 lutego 2012

Przy obliczaniu wysokości emerytury na dotychczasowych zasadach okresy składkowe mnoży się przez współczynnik 1,3 czytaj całość

Odrabianie chorobowego

piątek, 11 maja 2012

Jeśli jakiś okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmował zarówno dni powszednie jak i soboty czytaj całość

Jak obliczyć swoje świadczenie

piątek, 1 marca 2013

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z czytaj całość