Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Praca równorzędna

Kategoria: Prawo pracy
Utworzone: czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad dotyczących emerytur górniczych pracę nauczyciela w szkole zawodowej uznaje się za pracę równorzędną z pracą górniczą?

Wyjaśnia Anna Sobańska-Waćko, rzecznik oddziału ZUS w Chorzowie


Niestety nie. Okres pracy nauczyciela w szkole zawodowej może być zaliczony do pracy równorzędnej z pracą górniczą jedynie dla tych osób, które do końca 2008 r spełnią wymagania do emerytury górniczej w wieku 50 lub 55 lat, na tzw. "starych zasadach". Nowe przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2007 r. i obowiązują bezterminowo, zmieniły definicję pracy równorzędnej z pracą górniczą. Zgodnie z nowymi zasadami za taką pracę uznaje się: zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa w urzędach górniczych, jeżeli zatrudnienie jest związane z wykonywaniem czynności inspekcyjno-technicznych w kopalniach, przedsiębiorstwach i innych podmiotach wykonujących prace górnicze, pod warunkiem, że uprzednio pracownik przepracował w tych podmiotach co najmniej 10 lat pod ziemią albo na stanowiskach dozoru lub kierownictwa ruchu.

Ponadto: zatrudnienie przy innych pracach nie dłużej niż 5 lat, do których pracownik wykonujący prace górniczą przeszedł w związku z likwidacją kopalni, zakładu górniczego lub innego podmiotu wykonującego pracę górniczą. W porównaniu ze stanem poprzednim nie ma obecnie dodatkowej możliwości, że przejście do innej pracy nastąpiło na skutek wyboru lub zlecenia jednostki nadrzędnej. W świetle nowych zasad nie uznaje się za pracę równorzędną okresu pełnienia przez pracowników funkcji z wyboru w organach związku zawodowego zrzeszającego pracowników górnictwa.

Także zatrudnienie w administracji: kopalń, przedsiębiorstw i innych podmiotów wykonujących prace górnicze, w zarządach spółek węglowych, byłych gwarectwach, zrzeszeniach, zjednoczeniach kopalń i przedsiębiorstw oraz w urzędach górniczych nie jest uznawane jako praca równorzędna. Podobnie w przypadku nauczycieli w górniczych szkołach zawodowych i technikach, pracowników w urzędach administracji państwowej lub terenowej będących organami założycielskimi kopalni i przedsiębiorstw górniczych ani podległych im jednostkach.

Za pracę równorzędną z pracą górniczą nie uznaje się też zatrudnienia osób, które zostały przeniesione z pracy górniczej lub stanowisk wymagających kwalifikacji inżyniera lub technika górnictwa do urzędów administracji państwowej i podporządkowanych im instytutów, a także do pracy w wyższych szkołach górniczych i wydawnictwach górniczo-hutniczych.

Najczęściej czytane

Komu i jaki deputat węglowy?

wtorek, 7 lutego 2012

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego czytaj całość

Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

wtorek, 24 kwietnia 2012

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na czytaj całość

Kiedy górnik musi odpracować L4...

poniedziałek, 19 marca 2012

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do czytaj całość

Medale na górniczym mundurze

niedziela, 27 grudnia 2009

Mundur górniczy to nie choinka, na której wiesza się cacka według własnego upodobania. W tym przypadku z gustami czytaj całość

Praca równorzędna

czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad czytaj całość

Wyższy przelicznik tylko dla górników

piątek, 3 lutego 2012

Przy obliczaniu wysokości emerytury na dotychczasowych zasadach okresy składkowe mnoży się przez współczynnik 1,3 czytaj całość

Odrabianie chorobowego

piątek, 11 maja 2012

Jeśli jakiś okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmował zarówno dni powszednie jak i soboty czytaj całość

Jak obliczyć swoje świadczenie

piątek, 1 marca 2013

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z czytaj całość