Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Odrabianie chorobowego

Kategoria: Prawo pracy
Utworzone: piątek, 19 grudnia 2008

Przepracowałem 25 lat w kopalni pod ziemią i w grudniu br. nabywam uprawnienia emerytalne, lecz chciałbym jeszcze popracować przez następny rok. Czy w związku ze zmieniającymi się przepisami od 1 stycznia 2009 r. będzie mnie obowiązywać odrabianie każdego dnia chorobowego od 1991 roku?

Wyjaśnia Anna Sobańska-Waćko, rzecznik oddziału ZUS w Chorzowie

- Uprawnienia do emerytury górniczej bez względu na wiek przysługują, jeżeli osoba zainteresowana udowodni 25 lat pracy górniczej stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią. Zgodnie z tzw. starymi zasadami, do okresów pracy górniczej zalicza się także m.in.: okresy niezdolności do pracy - z tytułu wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy lub spowodowanej chorobą zawodową, za które wypłacone zostało wynagrodzenie, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne, a także inne okresy niezdolności do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, za które wypłacono wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy - w wymiarze do 35 dni w roku kalendarzowym. W obu przypadkach okresy te muszą być bezpośrednio poprzedzone pracą górniczą wykonywaną stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią oraz musiały przypadać w trakcie trwania stosunku pracy. Zatem górnik, który nie przystąpił do OFE i do końca 2008 r. udowodni 25 lat pracy górniczej (razem z okresami niezdolności do pracy do 35 dni w roku kalendarzowym) nabędzie prawo do emerytury górniczej. Nie musi jednak składać wniosku o emeryturę do końca 2008 r. Może to zrobić w dowolnym czasie, także po 2008 r., a jego uprawnienia, nabyte w 2008 r., zostaną zachowane. To oznacza, że taka osoba nie będzie musiała odrabiać okresów niezdolności do pracy, które w myśl starych zasad są zaliczane do pracy górniczej. Także wysokość emerytury będzie obliczana według zasad, obowiązujących do końca 2008 r. Jeżeli jednak okaże się, że do końca 2008 r. górnik nie wykaże wymaganych 25 lat pracy stale i w pełnym wymiarze czasu pracy pod ziemią (razem z wliczonymi okresami niezdolności do pracy), nie spełni warunków określonych w tzw. starych zasadach. W konsekwencji jego uprawnienia emerytalne, już po 31 grudnia 2008 r. będą rozpatrywane zgodnie z tzw. nowymi zasadami. W myśl tychże nowych zasad, do wymaganych 25 lat pracy górniczej, uprawniających do przejścia na emeryturę górniczą bez względu na wiek, nie będą już zaliczane okresy niezdolności do pracy spowodowane wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy, jak również okresy innej niezdolności do pracy do 35 dni w roku kalendarzowym, za które wypłacono świadczenia chorobowe, przebyte po 15 listopada 1991 r.


Najczęściej czytane

Komu i jaki deputat węglowy?

wtorek, 7 lutego 2012

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego czytaj całość

Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

wtorek, 24 kwietnia 2012

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na czytaj całość

Kiedy górnik musi odpracować L4...

poniedziałek, 19 marca 2012

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do czytaj całość

Medale na górniczym mundurze

niedziela, 27 grudnia 2009

Mundur górniczy to nie choinka, na której wiesza się cacka według własnego upodobania. W tym przypadku z gustami czytaj całość

Praca równorzędna

czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad czytaj całość

Wyższy przelicznik tylko dla górników

piątek, 3 lutego 2012

Przy obliczaniu wysokości emerytury na dotychczasowych zasadach okresy składkowe mnoży się przez współczynnik 1,3 czytaj całość

Odrabianie chorobowego

piątek, 11 maja 2012

Jeśli jakiś okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmował zarówno dni powszednie jak i soboty czytaj całość

Jak obliczyć swoje świadczenie

piątek, 1 marca 2013

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z czytaj całość