Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Praca w warunkach szkodliwych, a emerytura

Kategoria: Emerytury i renty
Utworzone: piątek, 20 kwietnia 2012

Pracę w górnictwie rozpocząłem 12 lipca1985 roku . Moim pierwszym miejscem pracy był Zakład Przeróbczy kopalni Czeczott, gdzie przepracowałem do 31 września 2011 roku. W tym okresie odbyłem zasadniczą służbę wojskową (1986-1988). W zakładzie przeróbczym pracowałem w warunkach szkodliwych jako pracownik fizyczny. Od 1 października 2012roku podjąłem pracę w Dziale Gospodarki Materiałowej jako pracownik dołowy etatu i pracuję tam do dziś. Na podstawie mojego okresu zatrudnienie chciałbym uzyskać informację o moich możliwościach i uprawnieniach do nabycia świadczeń emerytalnych, kiedy i na jakich warunkach mogę przejść na emeryturę?
Na pytania Czytelników odpowiada Anna Sobańska Waćko, rzecznik oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie

Jeśli chodzi o uprawnienia do emerytury w wieku niższym, niż powszechnie obowiązujący z tytułu pracy w szczególnych warunkach, to obowiązujące przepisy ustawy emerytalnej dają taką możliwość osobom, które na dzień 1 stycznia 1999 r. udowodnił 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, a w tym 15-letni okres pracy w szczególnych warunkach uprawniających do wcześniejszej emerytury. Mężczyzna, który spełnia wymienione wyżej warunki stażowe, może przejść na wcześniejszą emeryturę w wieku 60 lat.

Niestety, z informacji podanych przez czytelnika wynika, że na dzień 1 stycznia 1999 r. nie posiada także co najmniej 5 pełnych lat pracy pod ziemią wykonywanych stale i w pełnym wymiarze czasu pracy, które pozwoliły by na obniżenie wieku emerytalnego (65 lat) o 6 miesięcy za każdy pełny rok takiej pracy górniczej.

Przepisy przewidują także możliwość przejścia na tzw. emeryturę pomostową, jednakże podane informacje są niewystarczające do jednoznacznego stwierdzenia, czy i kiedy zostaną spełnione wymagane warunki.

Proponuję zatem złożenie w jednostce ZUS formalnego wniosku o ustalenie uprawnień do emerytury - Zakład przeanalizuje przedłożone do takiego wniosku dokumenty i zajmie konkretne stanowisko.

Najczęściej czytane

Komu i jaki deputat węglowy?

wtorek, 7 lutego 2012

- Na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2007 roku o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego czytaj całość

Emerytura górnicza na starych i nowych zasadach

wtorek, 24 kwietnia 2012

Do końca 2008 r. dla osób, które nie przystąpiły do OFE ustawodawca pozostawił możliwość przejścia na czytaj całość

Kiedy górnik musi odpracować L4...

poniedziałek, 19 marca 2012

Niezupełnie. Aby wyjaśnić tą kwestię, trzeba przypomnieć, że zgodnie z zasadami, które obowiązywały do czytaj całość

Medale na górniczym mundurze

niedziela, 27 grudnia 2009

Mundur górniczy to nie choinka, na której wiesza się cacka według własnego upodobania. W tym przypadku z gustami czytaj całość

Praca równorzędna

czwartek, 20 listopada 2008

W przyszłym roku skończę 50 lat i chciałbym przejść na emeryturę górniczą. Czy według nowych zasad czytaj całość

Wyższy przelicznik tylko dla górników

piątek, 3 lutego 2012

Przy obliczaniu wysokości emerytury na dotychczasowych zasadach okresy składkowe mnoży się przez współczynnik 1,3 czytaj całość

Odrabianie chorobowego

piątek, 11 maja 2012

Jeśli jakiś okres czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby obejmował zarówno dni powszednie jak i soboty czytaj całość

Jak obliczyć swoje świadczenie

piątek, 1 marca 2013

Ustawa z dnia 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1227 z czytaj całość