Ta strona używa plików cookie. Jeżeli pozostajesz na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.

Najnowsze tweety:

https://twitter.com/nettgpl


Surowce skalne - informacje ogólne

Kategoria: Surowce pospolite
Utworzone: piątek, 18 listopada 2011

Surowce skalne obejmują bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę skał, do której zalicza się wszystkie kopaliny stałe, poza surowcami energetycznymi, metalicznymi i chemicznymi. Wchodzą weń zatem zarówno kopaliny zwięzłe, jak również surowce okruchowe (piaski i żwiry) oraz ilaste (gliny). Zasadniczą, wspólną cechą surowców skalnych jest to, że zalegają przypowierzchniowo, czyli na niedużych głębokościach, a zatem w ich eksploatacji powszechnie stosowane są techniki odkrywkowe. Podstawową grupę surowców skalnych stanowią kruszywa naturalne, do których zalicza się zarówno kruszywa żwirowo-piaskowe, jak i tzw. łamane, czyli wytwarzane ze skał litych. Polska, z roczną produkcją około 200 mln t kruszyw mineralnych, jest - w proporcji do 470 mln ton w Niemczech, 430 mln t w Hiszpanii i 400 mln t we Francji - europejskim średniakiem. jech

Sortuj alfabetycznie

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Najczęściej czytane

Surowce skalne - informacje ogólne

Surowce skalne obejmują bardzo szeroką i zróżnicowaną grupę skał, do której zalicza się wszystkie kopaliny czytaj

Górnictwo rozproszone

W Polsce produkcję kruszyw naturalnych prowadzą przedsiębiorcy eksploatujący kopaliny w około 3 tys. zakładów czytaj

Rozmieszczenie wydobycia

Produkcja kopalin do produkcji kruszyw naturalnych koncentruje się zwłaszcza w pięciu województwach Polski czytaj

Zasoby

Bazę surowcową górnictwa skalnego w Polsce - na tle innych krajów - należy ocenić jako średnią. W 2008 roku czytaj

Historia

Górnictwo skalne w naszym kraju ma długie historyczne tradycje. Abstrahując od tych najdawniejszych, w okresie czytaj